رفتن به محتوای اصلی

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی احداث عملیات سفت کاری ساختمان دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان میانه

فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/07/27

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان