رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان، مهندسین ناظر و سازندگان محترم سازمان می رساند به علت فرا رسیدن فصل گرما، پیش بینی تمهیدات مندرج در مبحث 9 مقررات ملی جهت بتن ریزی در هوای گرم الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد مذکور بتن ریزی مجاز نبوده و مسئولیت آن بر عهده مهندسین ناظر و مجری پرونده خواهد بود.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان