رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره ۱9وام های قرض الحسنه در سال ۱۴۰۰ مربوط به اولویت های شماره 216 لغایت ۳۶۱

اطلاعیه بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند جهت پرداخت وام قرض الحسنه در شهرستان تبریز به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال در جلسه مورخ 1400/4/12 هیأت مدیره با حضور و نظارت بازرسان و از طریق سیستم نرم افزاری و بصورت آنلاین قرعه کشی انجام و اولویت متقاضیان مشخص گردید که در این راستا از مورخ 1400/6/16 لغایت 1400/7/20 اولویت های ذیل به بانک مربوطه مراجعه و نسبت به دریافت وام اقدام نمایند:

ـ اولویت های شماره 216 لغایت 298 به بانک توسعه تعاون، شعبه تبریز، واقع در خیابان امام – چهارراه بهشتی (منصور سابق)

ـ اولویت های شماره 299 لغایت 361 به بانک مهر ایران شعبه عباسی، واقع در خیابان عباسی، نرسیده به پل توانیر، شماره تلفن 36588642

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان