رفتن به محتوای اصلی

برگزاری جلسه هیات مدیره و انتخابات هیات رئیسه سال سوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

✅ جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بعدازظهر روز شنبه ششم دیماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه هیات مدیره سازمان بعدازظهر روز شنبه ششم دیماه به صورت حضوری با دستور جلسه انتخابات هیات رئیسه سازمان در سال سوم دوره هشتم در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد. بر اساس این گزارش و در راستای اجرای ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 آئین نامه اجرایی آن جلسه هیات مدیره این سازمان در روز شنبه مورخه 99/10/06 برگزار و اعضا هیات رئیسه سازمان برای سال سوم بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای مهندس علی طوماری               رئیس سازمان

2- آقای دکتر علی ابراهیم زاده              نائب رئیس اول

3- آقای مهندس یونس بقایی                نائب رئیس دوم

4- آقای مهندس سیروس حیدر ریحانی      دبیر

ضمنا به پیشنهاد اعضای هیات رئیسه و تائید هیات مدیره سازمان ، آقای مهندس رضا جاوید به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان