رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه ابلاغ تعرفه سال 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 با عنایت به مصوبه مورخ 99/06/19 هیأت محترم چهار نفره استان، مصوبه مورخ 99/06/22 هیأت مدیره محترم سازمان، در خصوص حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی، جهت اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی و مجریان دفاتر طراحی حقیقی، حقوقی، ناظرین و مالکین بشرح ذیل اعلام می گردد: حق الزحمه و هزینه های ارائه خدمات مهندسی

1- کلیه پرونده هائی که از مورخ 99/07/01 به بعد در سازمان تشکیل می شوند براساس تعرفه سال 99 محاسبه و از مالکین محترم اخذ خواهد شد.

2- چنانچه مالکین محترم از مورخ 99/07/01 به بعد درخواست اصلاحیه افزایش زیربنای ساختمان در حال احداث خود را داشته باشند، بایستی حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی برای زیربنای اصلاحی را براساس تعرفه مصوب سال 1399 پرداخت نمایند.

3- پرونده هائی که قبل از مورخ 99/07/01 در سازمان تشکیل شده و مالکین محترم تا تاریخ مذکور کلیه حق الزحمه های مربوط به کنترل خدمات مهندسی توسط سازمان و سی درصد حق الزحمه ناظرین را پرداخت کرده باشند بایستی برای گروه های ساختمانی «الف و ب» تا آخر آبان ماه و گروه های ساختمانی «ج و د» تا آذر ماه سال 1399 نسبت به اتمام مراحل کنترل پرونده و ثبت ظرفیت از مهندسان مربوطه و تسویه حساب مالی اقدام نموده و در غیراینصورت مابه التفاوت تعرفه سال 1398 و 1399 برای هزینه های مزبور از مالکین محترم اخذ خواهد شد.

لازم به ذکر است جدول تعرفه خدمات مهندسی در سال 99 وفق مبحث 2 ماده 18 و مطابق مصوبه هیأت محترم چهار نفره تنظیم و قابل استفاده اعضاء خواهد بود.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان‌شرقي

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان