رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره 12 :مربوط به اولویت های شماره 2335 تا 2494 وام قرض الحسنه

بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند پیرو قرعه کشی انجام شده در مجمع عمومی مورخ  98/7/08 درخصوص دریافت وام قرض الحسنه ده میلیون تومانی، در شهرستان تبریز، از مورخه 99/5/25 لغایت 99/7/15 براساس اولویتهای ذیل به بانک های مشروحه مراجعه و نسبت به دریافت وام اقدام نمایند:

ـ اولویت های 2335 تا 2414 به بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی واقع در خیابان امام، چهارراه بهشتی (منصور سابق)

ـ اولویت های 2415 تا 2494 به بانک مسکن شعبه آزادی واقع در خیابان امام، نرسیده به آبرسان

                                                                                                                                   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان