رفتن به محتوای اصلی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی و خرید قطعات و تجهیزات آسانسور ساختمان مرکزی سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 99/2/13 هیأت مدیره خود پس از شناسایی کیفی سازندگان صلاحیت دار و توانمند و انتخاب آنها، تهیه قطعات و تجهیزات، یک دستگاه آسانسور خود در محل ساختمان مرکزی، با مشخصات زیر از طریق مناقصه به فروشندگان و شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید. از کلیه شرکت ها و فروشندگان که مجوز طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت و معدن و تجارت در زمینه تهیه و اجرای آسانسور را دارند دعوت می گردد از تاریخ 99/2/21 لغایت 99/2/31 جهت دریافت اسناد، مشخصات فنی و شرایط مناقصه به دبیرخانه سازمان در ساختمان مرکزی – واقع در تبریز - چایکنار – بلوار استاد شهریار – بعد از پل گلکار – پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه نمایند.
مشخصات پروژه :
1-    تعداد آسانسور : یک دستگاه نفر بر با ظرفیت 13 نفر، تعداد توقف : 12، نوع آسانسور : کششی گیرلس (Heavy duty- room lees)
2-    متقاضیان می توانند در صورت تمایل در وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/2/22 لغایت99/2/25 از محل پروژه بازدید بعمل آورند.
3-    متقاضیان بایستی قیمت پیشنهادی خود را  همراه با مدارک مناقصه بصورت پاکت سربسته و ممهور تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/3/1 به دبیرخانه سازمان واقع در ساختمان مرکزی تحویل نمایند.
کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

 

فایل پیوست مهلت ارسال مدارک
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/3/1

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان