رفتن به محتوای اصلی

با توجه به عدم ابلاغ تعرفه رشته نقشه برداری برای سال 97 ، باستناد صورتجلسه مورخ 98/10/18 هیات محترم چهارنفره استان و ابلاغیه شماره 326810 مورخ 98/12/12 مدیر کل محترم دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی به ازای هر متر مربع 24750 ریال افزایش پیدا  کرده و پیرو اطلاعیه شماره 98/27310  مورخ 98/12/19 سازمان از مورخ 98/12/13   اجرا  می گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان