رفتن به محتوای اصلی

امکان پذیر می باشد ولی توصیه می شود اقدام برای اخذ پروانه و جلوگیری از موازی کاری بصورت همزمان انجام پذیرد

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان