رفتن به محتوای اصلی

پس از ارائه درخواست کتبی و بیان دلیل آن، مسئول بخش ژئوتکنیک در این خصوص اظهارنظر نموده و پس از تشکیل پرونده اصلاحیه و پرداخت حق الزحمه کنترل مجدد، قابل انجام خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان