رفتن به محتوای اصلی

پروانه اشتغال بکار شرکت­های خدمات فنی آزمایشگاهی بصورت پایه ارشد،3،2،1 صادر میگردد. صلاحیت پایه 3 برای ساختمان­های حداکثر تا 5 سقف سازه­ای و تا حداکثر 2000 مترمربع زیربنای ساختمان(گروه الف و ب)، پایه 2 برای ساختمان­های حداکثر تا 10 سقف سازه­ای و تا حداکثر 5000 مترمربع زیربنای ساختمان (گروه الف و ب و ج) و پایه 1 و ارشد برای ساختمان­ها با هر تعداد سقف سازه­ای و تا هرمتراژ زیربنای ساختمان (گروه الف، ب، ج و د)، تعریف شده است. این صلاحیت بر اساس پروژه در دست اقدام توسط مدیرعامل شرکت باید مدنظر قرار گرفته و پس از ارائه به سازمان نظام مهندسی حین کنترل خدمات و کسر سهمیه نهایی کنترل گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان