رفتن به محتوای اصلی

داشتن سنوات لازم ، شرکت در دوره های مربوطه که توسط خود سازمان نظام مهندسی هر استان برگزار می‌شود و قبولی در آزمون‌های پایان دوره از شرایط ارتقا پایه می‌باشد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان