رفتن به محتوای اصلی

برای این منظور میتوانید با مراجعه به سامانه یکپارچه تندیس از منوی اعضای حقیقی / ثبت نام و ویرایش ارجاع به کارنسبت به ثبت نام و انتخاب گروه های ساختمانی و تایید ثبت نام اقدام نمایید.

 ورود به سامانه

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان