رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره 8مورخ99/1/19:در خصوص تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی

باطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان و در راستای اقدامات پیشگیرانه در خصوص کاهش شیوع بیماری کرونا و اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی برای جلوگیری از مراجعات حضوری، براساس مصوبات قبلي هيات مديره و همچنين مصوبات جلسه مورخ 99/1/19 ستاد ویژه مقابله با بیماری کرونای سازمان مقرر گردیده است از تاریخ ۹۹/۰۱/۲۳ لغایت ۹۹/۰۱/۳۱ کلیه مراحل مربوط به تشکیل پرونده برای گروههای ساختمانی الف و ب به صورت آزمایشی به شکل الکترونیکی انجام پذیرفته و پس از رفع نواقصات احتمالی از اول اردیبهشت ماه ۹۹ کلیه خدمات در این بخش الزاماً به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. همچنین مقرر شد برای گروههای ساختمانی ج و د از تاریخ  99/02/01 کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده به صورت آزمایشی به شکل الکترونیکی صورت گرفته و پس از رفع نواقصات احتمالی از اول تیرماه ۹۹  ارائه خدمات در این بخش نیز الزاماً به صورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.
                                       

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان