رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره7مورخ99/1/19:درخصوص معتبربودن پروانه های اشتغال بکارمهندسی اشخاص حقیقی وحقوقی تا۹۹/۲/۳۱

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند، مطابق مصوبات جلسه مورخ 99/1/19 ستاد ویژه مقابله با بیماری کرونای سازمان و براساس نامه شماره ۱۸۲۹۶۰۰/۴۳۰ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در راستای رعایت اطلاعیه های وزارت محترم بهداشت و درمان و تأمین رفاه اعضاء محترم سازمان و پیشگیری های لازم، پروانه اشتغال بکار مهندسی که اعتبار پروانه آنها در محدوده زمانی ۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۹۹/۰۲/۳۰ پایان می یابد، می توانند تا ۹۹/۰۲/۳۱ بدون نیاز به حضور در سازمان و تمدید پروانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام نمایند. شایان ذکر است اعضای محترم می توانند از تاریخ 99/2/15 نسبت به انجام مراحل اداری و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی به واحد صدور پروانه مراجعه نمایند.  
 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان