رفتن به محتوای اصلی

رعایت ضوابط مندرج در مبحث 19مقرات ملی ساختمان جهت پیشگیری از مشکلات حقوقی و قضائی

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان و برگزاری جلسات مشترک با اداره کل محترم راه و شهرسازی استان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند که در جهت رعایت ضوابط مندرج در مبحث 19 مقررات ملی ساختمانی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضائی و کاهش خطرات نسبت به رعایت موارد ذیل در پرونده های خود اهتمام ویژه معمول دارند
1-    در دیوارهای پیرامونی ساختمانهای جدیدالاحداث بشرطی که مجاور با دیوار همسایگان  همجوار باشند ( از نظر ارتفاع و طول ) استفاده از بلوک های 15 سانتی متر سفالی بصورت تک لایه با توجه به وجود لایه هوا در فضای درز انقطاع به شرط پوشش درز با مصالح مورد استاندارد برابر ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، بلامانع خواهد بود
2-    در دیوار های پیرامونی غیر همجوار بجز بلوکهای لیکا ، AAC و بلوکهای سیمانی بتن سبک ( پوکه ای ، پومیس ، پرلیت و .... ) بکارگیری و استفاده از مصالح دارای استاندارد و دارای مجوز از مرکز تحقیقات مسکن بلامانع بوده و استفاده از بلوک سفالی و پوکه سیمانی 15 سانتی متر بخصوص بصورت تک لایه مغایر با مباحث و مقررات ملی ساختمان می باشد و مسئولیت و تبعات قانونی آن بعهده ناظران و مجریان محترم خواهد بود
3-    ارایه استاندارد ملی به همراه تائیدیه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی برای کلیه مصالح مورد استفاده در ساختمانها بالاخص بلوکهای مورد استفاده در دیوارهای پیرامونی اعم از سفالی و سیمانی و ... الزامی است
4-    بلوکهای سیمانی از نقطه نظر مقاومت حرارتی هیچگونه ارجحیتی نسبت به بلوکهای سفالی نداشته و تطابق دیوارهای پیرامونی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان      صرف نظر نوع مصالح (بلوک) مورد استفاده  نیاز به ارایه محاسبات توسط طراحان محترم را دارد
5-    مسئولیت تائید استفاده از بلوک های پوکه سیمانی غیر استاندارد در دیوارهای پیرامونی و جدا کننده های ساختمان و همچنین کلیه مصالح بکار رفته در ساختمان که دارای  استاندارد نمی باشند بر عهده سازندگان و ناظرین محترم خواهد بود.

                                                        
                                              

 

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان