رفتن به محتوای اصلی

گزارش برگزاری جلسه مشترک رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریز

جلسه مشترک رئیس و تنی چند از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان با معاون معماری و شهرسازی شهرداری کلانشهر تبریزدر دفتر رئیس سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان استان؛ در این جلسه که چند تن از اعضای هیات مدیره و مدیران واحدهای مختلف سازمان حضور داشتند درجهت افزایش تعاملات سازمان با شهرداری کلانشهر تبریز همچنین درراستای تسهیل ارائه خدمات شایسته برای مراجعین و ایجاد بسترهای مناسب و برای جلوگیری از هرگونه موازی کاری، مباحثی مطرح وپس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ـ موضوع تبصره 7 ماده 100 و محرومیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و برق مطرح و مقررشد اطلاع رسانی به محرومین از طریق پیامک اطلاع رسانی شود.

ـ درخصوص موضوع استفاده از سنگ نما درساختمانهای بیش از 5 طبقه بطور مفصل بحث و بررسی و مقرر شد در اسرع وقت موارد جمع بندی شده و در جلسه بعدی اتخاذ تصمیم شود.

ـ مقررگردید مواردی که فایل کنترل براساس آیین نامه 2800 استاندارد ملی ایران نمی باشد به معاونت شهرسازی اعلام تا در اختیار شهرداری های مناطق قرار بگیرد.

ـ موضوع افزایش طبقات پرونده هایی که براساس ویرایش مبحث 4 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کنترل و اجرا شده اند، بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

ـ نامه شماره 11/8542 مورخ 25/4/1401سازمان آتش نشانی قرائت و پس از بحث و بررسی مقرر شد جلسه مشترک بین معاونت شهر سازی ، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی دراسرع وقت تشکیل شودتا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم گردد.

ـ با توجه به راه اندازی سیستم الکترونیکی سینا در سازمان نظام مهندسی، مقرر شد، درخصوص ایجاد لینک با سامانه Esup شهرداری درخصوص انجام امور مربوط به مراجعین و ارسال گزارشات و نامه های فی مابین اقدامات لازم انجام گیرد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان