رفتن به محتوای اصلی

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

در راستای اجرای ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 53 آئین نامه اجرایی آن«مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی» بعد از طی تشریفات قانونی در محوطه بیرونی سازمان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان، در ابتدای این مراسم که با استقبال چشمگیر اعضای سازمان همراه بود، دکتردیزجی ، ریاست سازمان طی سخنانی از حضور پرشور اعضاء تقدیر و تشکر نمود. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن سازمان می باشداظهار نمود: حضور پرشور و حداکثری اعضای محترم سازمان درمجمع امروز، نشان دهنده روح مطالبه گری و حساسیت آنها به وظایف و مسئولیتهایی که قانون برعهده ارکان سازمان قرار داده می باشد. و ما امیدواریم با همکاری و وحدت و همدلی همه ی اعضای سازمان در بهبود و اعتلای جایگاه سازمانی و اعضای محترم گامهای موثرتری برداریم. وی ادامه داد: البته شفاف سازی عملکرد در صدر برنامه های هیات مدیره دوره نهم بوده و نهایت تلاش خود را برای شفاف سازی و اطلاع رسانی به کار خواهیم بست زیرا در فضای روشن و شفاف می توان با جلب اعتماد عمومی ضمن برخورداری از حمایت قاطبه مهندسین در اجرای ضوابط و قوانین و خدمات رسانی به جامعه موفقیت چشمگیرو قابل قبولی حاصل می شود. در ادامه بعد از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس سازمان به استناد دستورالعمل برگزاری و اداره مجامع عمومی، ابتدا هیات رییسه سنی (موقت) به استناد ماده 56 آئین¬نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مجمع تشکیل و سپس هیات رییسه(اصلی) به استناد ماده 56 آئین¬نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مجمع توسط اعضا انتخاب گردیدند. در همین راستا و براساس مفاد دستورجلسه : ـ ارائه گزارش و بررسی عملکرد غیرمالی سال 1399 هیأت مدیره سازمان و ارائه اظهار نظر اعضا ـ گزارش عملکرد مالی (ترازنامه) هیأت¬مدیره سازمان در سال 1399 توسط خزانه دار سازمان ـ ارائه گزارش بازرسان سازمان درخصوص عملکرد مالی 1399 و اظهار نظر مجمع ـ اعلام¬نظر اعضاء حاضر درخصوص عملکرد مالی سال 1399سازمان و تصویب آن توسط مجمع ـ ارائه گزارش و بررسی عملکرد غیرمالی سال 1400 هیأت مدیره محترم سازمان و اظهار نظر اعضا ـ بررسی، اعلام نظر و تصویب بودجه سازمان در سال 1400 و تصویب توسط مجمع ـ بررسی و اعلام نظر درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1401 هیأت مدیره سازمان ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین هزینه فیشی کردن حق¬الزحمه طراحان ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه اخذ حق¬الزحمه مجریان (سازندگان مسکن و ساختمان) درادامه گزارش مالی سازمان توسط مهندس تقی زاده خزانه دارسازمان به حاضرین ارائه شد. وی ضمن اشاره به شفاف سازی انجام گرفته در بودجه سازمان بویژه در بخش گردش مالی، قانون مداری و رعایت دقیق نظام نامه مالی را از رویکردهای اصلی هیات مدیره اعلام و بطور کامل نسبت به تشریح مفاد گزارش بودجه در بخش های هزینه ها و درآمدها اقدام نمود. در ادامه مخالفان و موافقان بودجه پیشنهادی بطور مشروح نظرات خود را مطرح و سپس پاسخ موارد مطرح شده، توسط دکتر دیزجی رئیس و مهندس تقی زاده خزانه دار سازمان به حاضرین ارائه و نهایتا موارد ذکر شده در دستور جلسه با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. جلسه مجمع راس ساعت 21 خاتمه یافت.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان