رفتن به محتوای اصلی

گزارش مراسم معارفه اعضای جدید شورای انتظامی سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراسم معارفه اعضای جدید شورای انتظامی سازمان روز شنبه مورخ 1401/2/31 در محل اتاق جلسات سازمان با حضور کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان برگزارگردید. براساس این گزارش در ابتدای جلسه ریاست سازمان ضمن خیر مقدم به اعضای جدید شورا و میهمانان جلسه برای اعضای جدید این شورا آرزوی موفقیت در امورات محوله نمودند. درادامه جلسه احکام اعضای شورا به آنان اعطا گردید. شایان ذکر است در این دیدار شهنازیان رییس شورا و محمودیان لک عضو حقوقدان شورا در جلسه حضور داشتند. لازم به توضیح اینکه اعضای جدید معرفی شده شورای انتظامی سازمان عبارتند از: آقایان مهندسین رضا حکمت شعار و بابک احمدی به عنوان عضو اصلی و آقای مهندس ناصر رضا پور کارگری به عنوان عضو علی البدل شورا

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان