رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

بند 4 مصوبه جلسات 56 و 57 مورخ 1401/2/5 هیأت مدیره

پیرو اطلاعیه شماره 1400/67916 مورخ 1400/10/29 و مصوبه مورخ 1401/2/5 هیأت مدیره محترم در خصوص ساختمانهای با زیربنای بالای 3000 مترمربع مقرر گردید استفاده از کار آزاد برای ساختمانهای مزبور به استناد مصوبه شماره 197911 مورخ 1400/8/18 هیأت چهار نفره محترم استان از تاریخ اطلاعیه اجرایی گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان