رفتن به محتوای اصلی

تایید دوره های مربوط به جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه مهندسی مهر 99 گروه دوم به تعداد 60 نفر جهت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی

باطلاع آندسته از مهندسانی که پیرو اطلاعیه اعلام نتایج آزمون‏های ورود به حرفه مهندسان مهر 99  ، نمرات ۴۸ و ۴۹ در آزمون مذکور کسب کرده، و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان مشروط به گذراندن دوره‌های آموزشي مصوب شیوه ‏نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه قبولی گردیده بود، می رساند مطابق نامه های ارسالی از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نمره آزمون اصلاح گردیده و قبولی افراد مذکور مورد تایید دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفته و پیامک اطلاع رسانی جهت مراجعه به سازمان برای انجام مراحل مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به ایشان ارسال گردیده است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان