رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص تعطیلی سازمان در روز انتخابات نهمین دوره هیات مدیره (دوشنبه 19 مهر)

با توجه به نامه شماره 358 مورخ 1400/07/11 هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره استان مستند به صورتجلسه مشترک دستگاه نظارت و هیات اجرایی انتخابات مزبور، بدینوسیله به اطلاع اعضا و مراجعین محترم سازمان می رساند برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از هرگونه شائبه در خصوص تبلیغات غیر مجاز در روز انتخابات، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، دفاتر نمایندگی و شعبات روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 تعطیل خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان