رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درمورد عقد قرارداد با کنترل کنندگان پاره وقت جهت جلوگیری از تضییع حقوق و عدم پرداخت حق بیمه اضافی

بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترمی که بعنوان کنترل کننده پاره وقت در بخش طراحی و نظارت سازمان و همچنین ناظرین همکار بازرسی گاز خانگی، مصارف عمده و تفکیک طبقاتی فعالیت دارند، می رساند که با توجه به درخواست سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر رسیدگی به پرداخت حق الزحمه از سال 97 به بعد، احتمال اخذ حق بیمه از بابت این پرداخت ها به اعضاء فوق الذکر وجود دارد که نهایتاً هزینه آنها متوجه اعضای محترم خواهد شد. جهت حفظ و صیانت از حقوق اعضاء و با توجه به مقررات قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه اعضاء حقیقی که طی قرارداد کتبی به تنهایی کار انجام می دهند مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی گردند لذا برای اثبات این امر به سازمان تأمین اجتماعی نیاز به تنظیم قرارداد مابین سازمان نظام مهندسی و اعضاء محترم از سال 97 می باشد، مقتضی است جهت جلوگیری از پرداخت مبالغ بی مورد به سازمان تأمین اجتماعی که هیچ نفعی برای کنترل کنندگان و سایر مهندسان ناظر واحد گاز و تفکیک ندارد، سریعاً نسبت به امضاء قراردادی که توسط سازمان ارائه می گردد، اقدام فرمائید. لازم به توضیح است که این قرارداد هیچگونه تبعات مثبت و منفی از لحاظ بیمه ای برای امضاء کنندگان نخواهد داشت. بدیهی است عدم امضاء قرارداد و ادامه همکاری بروال سابق سبب کسر حق بیمه به میزان 16/67% از مهندسان محترم برای سال جاری و سنوات قبل خواهد گردید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان