رفتن به محتوای اصلی

نامه مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان درخصوص بخشنامه امکان درج عنوان مدارک تحصیلی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان

نامه معاون محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان به پیوست نامه مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان درخصوص بخشنامه امکان درج عنوان مدارک تحصیلی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان