رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درخصوص تعیین تکلیف اعضاء دارای عضویت همزمان در سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

با عنایت به نامه شماره 1771/50/1400 مورخ 1400/01/25 اداره کل راه و شهرسازی استان درخصوص تعیین تکلیف اعضاء دارای عضویت همزمان در سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، از اعضاء مشمول درخواست می شود در صورت تمایل به ادامه عضویت در این سازمان هر چه سریعتر نسبت به لغو عضویت خود از سازمان نظام کاردانی استان اقدام نمایند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن برعهده اعضاء محترم خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان