رفتن به محتوای اصلی

آگهی واگذاری پوشش بیمه ای تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضاء و کارکنان و مسئولیت حرفه ای اعضاء

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 1400/1/28 هیأت مدیره محترم سازمان پوشش بیمه تکمیل درمان، عمر و حادثه اعضاء و کارکنان، مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ساختمان، گاز، سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) و مسئولیت حرفه ای طراحی شرکت های آزمایشگاهی، سرگروه های کنترل طراحی و نظارت و مسئولیت حرفه ای ارکان و مدیران و کارکنان سازمان خود را به شرکت های بیمه ای فعال واگذار نماید. لذا شرکت های بیمه ای ذیصلاح و شعب آن از روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 می توانند نسبت به اخذ فرم و شرایط استعلام به دبیرخانه سازمان مراجعه و تا آخر وقت اداری روز  شنبه مورخ 1400/3/29 قیمت های پیشنهادی خود را در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان واقع در چایکنار - بلوار استاد شهریار بعد از پل گلکار پائین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان‌شرقي

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان