رفتن به محتوای اصلی

آگهی استعلام کمد و میز پیشخوان ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان ملکان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی در نظر دارد نسبت به پارتیشن بندی طبقه اول ساختمان دفتر نمایندگی ملکان از طریق استعلام قیمت اقدام نماید.علاقمندان می توانند قیمت پیشنهادی خود را حداکثرتا پایان وقت اداری روزپنج شنبه 1400/02/30 در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان واقع درتبریز- بلواراستاد شهریار-بعد از پل گلکار- پائین تر ازبنیاد شهیدوامورایثارگران یا به نشانی ملکان-بلوار شمالی-خیابان امام حسین-دفتر نمایندگی نظام مهندسی ملکان تحویل نمایند.ضمنا متقاضیان می توانند جهت بازید به دفتر نمایندگی نظام مهندسی ملکان مراجعه نمایند.(37843690 جهت هماهنگی)

         سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان