رفتن به محتوای اصلی

انتشارسومین خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان با نام «پیام نظام مهندسی»

سومین خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان با نام «پیام نظام مهندسی» منتشر شد. در این شماره ازخبرنامه، تمام اخبار و مطالب مهم و ویژه نظام مهندسی در سال 99  مورد توجه قرار گرفته و فعالیت های هیات مدیره و هیات رئیسه سال سوم دوره هشتم  منتشر شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان درسومین خبرنامه که شامل 20 صفحه است، فعالیت های انجام یافته و کلیه اخبار و اطلاعات مربوط به این فعالیتها در سال سوم دوره هشتم منعکس شده است. برای دریافت فایل کامل خبرنامه به انتهای همین مطلب مراجعه کنید.

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان