رفتن به محتوای اصلی

تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی/کارشناسی،کاردانی و معماران تجربی تا تاریخ ۱400/۰3/۳۱

مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، دستور العمل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در خصوص تمدید مهلت پروانه های اشتغال تا تاریخ ۱400/۰۳/۳۱ ابلاغ نمودند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان