رفتن به محتوای اصلی

قابل توجه طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی محترم درخصوص استفاده از ظرفیت اشتغال سال 1399

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم فعال در امر طراحی و نظارت می رساند که استفاده از ظرفیت اشتغال بکار سال 1399 تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/12/28 معتبر خواهد بود لذااز اعضاء محترم درخواست می گردد که قبل از تاریخ مزبور نسبت به ثبت ظرفیت طراحی و نظارت پرونده های خود اقدام لازم را معمول فرمایند.

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان