رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درمورد اعضای محترم تحت پوشش بیمه خویش فرماکه از مهرماه موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده اند

به استحضار اعضای محترمی که با معرفی سازمان تحت پوشش بیمه خویش فرمای تامین اجتماعی قرار گرفته اند می رساند:

مطابق اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، اعضایی که موفق به پرداخت بیمه خود از مهر ماه نشده اند، جهت پرداخت بیمه دی ماه خود می توانند تا پایان بهمن ماه به سامانه samt مراجعه نموده و نسبت به صدور و پرداخت فیش دی ماه خود اقدام نمایند. ضمنا سازمان تامین اجتماعی قول داده است مجوز امکان پرداخت حق بیمه ماه های مهر ، آبان و آذر را برای اعضا فراهم آورد که متعاقبا اعلام خواهد گردید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان