رفتن به محتوای اصلی

امکان اعطای وام از طریق بانک مسکن برای اعضای محترمی که که اولویت های آنان درماههای آتی بوده و تمایل دارند زودتر از موعد وام 10 میلیون تومانی دریافت نمایند

بدین وسیله به اطلاع ناظرین محترمی که در سری دوم اعطاء وام قرض الحسنه، اولویت آنها مشخص شده و در نوبت دریافت وام قرض الحسنه 15 میلیون تومانی در ماههای آتی می باشند، می رساند که با توجه به شرایط بوجود آمده برای ارائه وام قرض الحسنه ده میلیون تومانی بصورت محدود در بانک مسکن و پیرو مصوبه مورخ 99/10/20 هیأت مدیره محترم سازمان، اعضای فوق در صورت تمایل و نیاز به دریافت سریع وام می توانند، بجای 15 میلیون تومان 10 میلیون تومان ولی سریعتر وام قرض الحسنه خود را دریافت نمایند. متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/11/02 جهت اخذ معرفی به امور مالی سازمان مراجعه فرمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان