رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درخصوص ثبت نام از ناظرین پروژه های اقدام ملی تامین مسکن

پیرو اطلاعیه شماره 47887/99 مورخ 99/8/20 و به استناد مصوبه مورخ 99/7/28 هیات مدیره محترم سازمان درراستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و کمک به اجرای اقدام ملی تامین مسکن در قالب تسهیلات ویژه از ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان درخواست    می گردد در صورت تمایل به فعالیت در عرصه نظارت پروژه های مزبور تا مورخ 99/11/10 نسبت به ثبت نام در سامانه تندیس به آدرس www.azarnezam.ir اقدام فرمایند تا متعاقباً از طریق سیستم ارجاع نظارت ناظرین مربوطه انتخاب شوند ضمناً ثبت ظرفیت پروژه های طرح ملی به معادل 50 درصد و حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی به میزان 50 درصد تعرفه مصوب اعمال خواهد شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان