رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص شرایط تشکیل پرونده توسط مالکین به استناد مصوبه مورخه 98/10/22 هیات مدیره

بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین ، طراحان ، ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند در راستای تکریم ارباب رجوع و جلب رضایتمندی کارفرمایان محترم ، به منظور ایجاد انگیزه برای رونق ساخت و ساز در سطح استان ، به استناد مصوبه مورخ 22/10/98 هیات مدیره سازمان مقرر گردید که : مالکین (وکیل قانونی) می توانند با شرایط ذیل پس از پرداخت حق الزحمه نسبت به تشکیل ، کنترل نقشه ، ثبت ظرفیت و اخذ تائیدیه و ارائه پرونده به شهرداری های محترم مناطق اقدام نمایند
1- در زمان تشکیل پرونده صرفاً سهم سازمان شامل حق الزحمه کنترل طراحی ، کنترل نظارت ، کنترل دفترچه خاک ، شناسنامه فنی و ملکی ، بیمه مسئولیت از مالکین محترم اخذ خواهد شد
2- پس از کنترل و تائید نقشه های سازه و معماری و قبل از انتخاب مهندسین ناظر ، 30 درصد حق الزحمه ناظرین اخذ و مابقی مبلغ هنگام معرفی اسامی طراحان ، ناظرین و مجری (نامه ثبت ظرفیت قطعی) و ارسال پرونده به شهرداری محترم مناطق مالک موظف است مطابق نظام نامه مالی با سازمان تسویه حساب نماید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان