رفتن به محتوای اصلی

گزارش کارکرد اعضای هیات مدیره، شورای انتظامی،بازرسان،هیات اجرائی دفاتر و کارکنان سازمان در شش ماهه اول سال 99

با عنایت به مصوبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ هیات مدیره محترم سازمان در راستای شفاف سازی عملکرد مالی ، غیرمالی سازمان ، بدینوسیله کارکرد اعضای محترم هیات مدیره ، شورای انتظامی ، بازرسان ، هیات اجرائی دفاتر و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان درشش ماهه اول سال 99 جهت استحضار اعضای محترم بشرح ذیل اعلام می گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان