رفتن به محتوای اصلی

تمدید مهلت تعرفه خدمات مهندسی درسال 98

پیرو اطلاعیه های شماره 99/34479 مورخ 99/06/23 و 99/35095 مورخ 99/06/25 سازمان درخصوص ابلاغیه تعرفه سال 99 به اطلاع کلیه مالکین و اعضاء محترمی که تاکنون نسبت به تشکیل پرونده در سازمان اقدام ننموده اند می رساند که حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/07/14 با ارائه مدارک مورد نیاز، برای تشکیل پرونده در سازمان اقدام فرمایند. بدیهی است از روز سه شنبه مورخ 99/07/15 هرگونه تشکیل پرونده با تعرفه جدید محاسبه گردیده و مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان