رفتن به محتوای اصلی

فراخوان دعوت به همکاری از همکاران نقشه بردار در شعبه هشترود

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم نقشه بردار فعال در امر تفکیک طبقات می رساند که حسب درخواست شعبه هشترود سازمان و به استناد مصوبه مورخ 99/06/05 هیأت مدیره محترم سازمان، چنانچه اعضاء محترم نقشه برداری متقاضی فعالیت در شهرستان هشترود باشند، مراتب را طی درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد تفکیک سازمان ارائه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان