رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه برگزاری انتخابات هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان مراغه(اطلاعیه شماره یک)

پیرو اطلاعیه شماره 99/19511 مورخ 99/04/21 به اطلاع اعضاء محترم دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شهرستان مراغه می رساند که به استناد نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغی از شورای مرکزی محترم و مصوبه مورخ 99/06/15 هیأت مدیره محترم سازمان، انتخابات اعضاء محترم هیأت اجرایی آن شهرستان از ساعت 09/30 صبح لغایت 17 روز پنج شنبه مورخ 99/06/27 در محل سالن ورزشی آزادی واقع در مراغه – میدان پاسداران – خیابان دارائی روبروی ساختمان ثبت احوال برگزار خواهد شد. اعضاء محترم دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شهرستان مراغه ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی با همراه داشتن اصل پروانه اشتغال بکار یا کارت عضویت معتبر یا کارت ملی می توانند در ساعات تعیین شده شخصاً در انتخابات مذکور شرکت فرمایند. ضمناً اسامی کاندیداها در سایت سازمان به آدرس www.azarnezam.ir درج گردیده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان