رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره 14 وام:مربوط به اولویت های 2594 لغایت 2692 و اولویت های 2693 لغایت 2772

بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند پیرو قرعه کشی انجام شده در مجمع عمومی مورخ  98/07/08 درخصوص دریافت وام قرض الحسنه ده میلیون تومانی، در شهرستان تبریز، از مورخه 99/06/24 لغایت 99/07/30 براساس اولویتهای ذیل به بانک های مشروحه مراجعه و نسبت به دریافت وام اقدام نمایند.

ـاولویت های 2594 لغایت 2692 به بانک مسکن شعبه آزادی واقع در خیابان امام، نرسیده به آبرسان.

ـ اولویت های 2693 لغایت 2772 به توسعه تعاون شعبه مرکزی واقع در خیابان امام، چهارراه بهشتی (منصور سابق).

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان