رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه شماره 13 وام:مربوط به اولویت های 2495 لغایت 2593

بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند؛ پیرو قرعه کشی انجام شده در مجمع عمومی مورخ  98/07/08 درخصوص دریافت وام قرض الحسنه ده میلیون تومانی، در شهرستان تبریز، از مورخه 99/06/18 لغایت 99/07/30 براساس اولویتهای ذیل به بانک های  مشروحه مراجعه و نسبت به دریافت وام اقدام نمایند. اولویت های 2495 لغایت 2593 به بانک مسکن شعبه آزادی واقع در خیابان امام، نرسیده به آبرسان.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان