رفتن به محتوای اصلی

اجرای دومین مرحله از طرح غربالگری کارکنان سازمان جهت مقابله با بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی سازمان در راستای رعایت مسائل بهداشتی و نیز پیشگیری از شیوع بیماری کرونا همچنین براساس تصویب هیات مدیره سازمان، دومین مرحله از طرح غربالگری بیماری کرونا ویژه کارمندان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اجرایی گردید. در این طرح که در محل ساختمان مرکزی سازمان برای کلیه کارمندان در تمامی واحدهای سازمان اجرایی شد خونگیری IgM/IgG و ارسال آن برای انجام آزمایشات لازم انجام پذیرفت، تا درصورت مشاهده موارد مشکوک توسط پزشک متخصص، برای بررسی آزمایشگاهی و تست‌های مربوطه ارجاع داده ‌شوند. در این گزارش صیانت از سلامت کارکنان، و مراجعین سازمان از اولویت‌های هیات مدیره سازمان در مبارزه با بیماری کرونا اعلام شده است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان