رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه: دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت نمایندگی (اجرائی) سازمان نظام مهندسی در شهرستان مراغه

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم دفتر نمایندگی شهرستان مراغه می رساند که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در نظر دارد براساس نظام نامه ابلاغی شماره 7519/د/ش م مورخ 96/10/2نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی شورای مرکزی مصوب سال 96، انتخابات هیأت نمایندگی شهرستان مراغه را برگزار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته های هفت گانه که واجد شرایط مندرج در ماده 6 و 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 5 نظام نامه مزبور که علاقمند به عضویت در هیأت نمایندگی شهرستان مراغه باشند دعوت می شود با احراز شرایط مندرج در این اطلاعیه و در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل از تاریخ 99/4/25تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/5(بغیر از روزهای تعطیل) به دبیرخانه سازمان واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی واقع در تبریز – چایکنار – بلوار استاد شهریار – بعد از پل گلکار – پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه و نسبت به ثبت¬نام اقدام نمایند، بدیهی است مدت فوق به هیج وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست های ناقص یا درخواستهایی که پس از تاریخ مذکور است، ترتیب اثر داده نمی شود.
شرایط داوطلبین عضویت در هیأت نمایندگی :
1-    دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر پایه 1 در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان موضوع ماده 6 قانون (با آدرس شهر مراغه و شهرهای تابعه)
تبصره : در صورت عدم وجود داوطلب دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر پایه 1، هیأت مدیره می تواند با حفظ کلیه شرایط مندرج در نظام نامه، از اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در رشته های اصلی با پایه 2 برای عضویت در هیأت اجرایی دفتر نمایندگی
استفاده کند.
2-    نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر یا گذشت 5 سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا انتخاب توسط هیأت مدیره.
3-    نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4-    نداشتن پیشینه کیفری
5-    عدم عضویت در هیأت مدیره اعم از عضو اصلی یا عضو علی البدل، عدم تصدی بازرس سازمان استان اعم از اصلی یا علی البدل، عدم عضویت در شورای انتظامی استان.
6-    نداشتن هرگونه رابطه استخدامی با سازمان استان.
7-    عدم هرگونه رابطه استخدامی با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه و عدم عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا.
8-    انتخاب مجدد برای هیأت نمایندگی، در صورت داشتن شرایط لازم، بلامانع می باشد.
9-    داشتن شرایط ماده 6 نظام نامه فوق الذکر در تمام دوره عضویت در هیأت اجرایی دفتر نمایندگی الزامی است و هرگاه هر یک از اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شرایط مذکور را از دست دهد، یا به دلیل فوت، استعفاء یا حجر عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
مدارک مورد نیاز :  
1-    تقاضای کتبی، ممهور به مهر و امضای متقاضی
2-    اصل و تصویر پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی (دو سری)
3-    اصل و تصویر کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
4-    اصل و تصویر مدارک تحصیلی (مبنای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی) (دو سری)
5-    اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (دو سری)
6-    اصل و تصویر کارت ملی (دو سری)
7-    تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای کارکنان شاغل در اداره کل راه و شهرسازی و نیز کارکنان مرجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور،
شهرداری ها و اعضاء شورای شهر و روستا و کارمندان ساختمان نظام مهندسی با استناد به دستورالعمل شماره 51/21/د م / مورخ 95/1/16وزارت محترم راه و شهرسازی
8-    چهار قطعه عکس 3 در 4 رنگی
9-    گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
10-  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
(ارائه مدارک مربوط به بند 9 و 10 حداکثر تا مورخ 99/5/15قابل قبول خواهد بود)
تبصره 1: رئیس دفتر نمایندگی بایستی بصورت تمام وقت در دفتر نمایندگی حضور داشته باشد و قوانین جاری سازمان مشمول رئیس دفتر خواهد بود.
تبصره 2: چنانچه در هر مقطع زمانی، فعالیت هیأت نمایندگی بنا به تشخیص هیأت مدیره سازمان مغایر با اصول و مصوبات و ضوابط سازمان باشد، هیأت مدیره می تواند هیأت نمایندگی را عزل و نسبت به تجدید انتخابات یا هر تصمیم دیگری اقدام نماید.
تبصره 3: اعضاء هیأت اجرایی در زمان مدت تصدی عضویت در هیأت نمایندگی از انجام امور کنترل طراحی و نظارت منع خواهند شد.
ضمناً زمان، مکان و نحوه برگزاری انتخابات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان آذربایجان شرقی

 

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان