رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مرتبط
1 چرا در حق الزحمه نظارت برای مهندسین نقشه بردار حق الزحمه سال 98 درج نشده است؟ پارسال 2062 تومان بود. امسال تمامی رشته ها رو اعلام کردین غیر نقشه برداری خدمات مهندسی
2 در صورت بدهی به واحد آموزش، آیا پرونده نظارت به شخص ارجاع داده نمیشود؟ ارجاع نظارت
3 صلاحیت کنترل کنندگان گزارش ژئوتکنیک و بازدید گمانه سازمان بر چه اساس احراز می شود؟ آزمایشگاه فنی
4 آیا شرکت آزمایشگاه فنی میتواند در صورت اتام سهمیه سالانه ویا در موارد خاص از سهمیه سال بعدی استفاده نماید؟ آزمایشگاه فنی
5 در صورتیکه شرکت آزمایشگاه فنی درخواست کنترل مجدد یا تکراری داشته باشد، چه باید کرد؟ آزمایشگاه فنی
6 آیا کنترل خدمات آزمایش دانهول دارای حق الزحمه مجزا است؟ آزمایشگاه فنی
7 آیا کنترل آزمایش دانهول بصورت مستقل از گزارش مکانیک خاک صورت میگیرد؟ آزمایشگاه فنی
8 آزمایش دانهول برای کدام دسته از پروژه ها ضروری است؟ آزمایشگاه فنی
9 آیا در صورت اتمام سهمیه شرکتها، تخصیص سهمیه جدید به ایشان امکانپذیر خواهد بود؟ سهمیه
10 سهمیه تخصیص یافته به شرکت های آزمایشگاه فنی به چه صورت میباشد؟ آزمایشگاه فنی
11 مدت تعهدات آزمایشگاه های فنی (بتن و جوش) تا چه زمانی است؟ آزمایشگاه فنی
12 مدت تعهدات آزمایشگاه های فنی (خاک) تا چه زمانی است؟ آزمایشگاه فنی
13 اگر شرکت آزمایشگاه فنی در حین بازدید انطباق نیاز به حفاری یا سونداژ یا مطالعات تکمیلی داشته باشد، چه باید کرد؟ آزمایشگاه فنی
14 اگر کارفرما یا مجری پرونده بدون اطلاع رسانی یا علیرغم تذکرات شرکت آزمایشگاه فنی نسبت به ادامه عملیات اقدام نمایند، چه باید کرد؟ آزمایشگاه فنی
15 اگر ناظر هماهنگ کننده موفق به اطلاع رسانی یا تماس با شرکت آزمایشگاهی نشده یا آزمایشگاه از ارائه خدمات مربوط به بررسی انطباق وضعیت ساختگاه خودداری کند، چه باید کرد؟ آزمایشگاه فنی
16 برگ چك ليست ارزيابي انطباق نتايج اوليه گزارش ژئوتكنيك با وضعيت ساختگاه چیست؟ گزارش ژئوتکنیک
17 در صورتیکه گزارش مکانیک خاک قبلا توسط شرکت آزمایشگاه ذیصلاح ارائه و مورد تایید قرار گرفته باشد، آیا میتوان با ارائه گزارش اصلاحیه جدید توسط همان شرکت یا شرکت دیگر نسبت به تغییر نوع زمین اقدام نمود؟ آزمایشگاه فنی
18 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سازه نگهبان مطابق نقشه های مصوب سازمان بر عهده کیست؟ سازه نگهبان
19 برای تایید نهایی نقشه های سازه نگهبان (دیوارحایل) مدارک خاصی نیاز است؟ سازه نگهبان
20 برای شروع کنترل نقشه های سازه نگهبان (دیوارحایل) مدارک خاصی نیاز است؟ سازه نگهبان
21 آیا برای تهیه نقشه های سازه نگهبان لازم است که این خدمات توسط شرکت طرف قرارداد برای خدمات مکانیک خاک (ژئوتکنیک) پرونده صورت گیرد؟ سازه نگهبان
22 حدود صلاحیت شرکتهای ذیصلاح تهیه کننده نقشه های سازه نگهبان به چه صورت است؟ سازه نگهبان
23 شرکتهای ذیصلاح تهیه کننده نقشه های سازه نگهبان کدام شرکتها هستند؟ سازه نگهبان
24 آیا طراح سازه میتواند در خصوص گود و خطرات ناشی از آن و نقشه های سازه نگهبان اظهار نظر نماید؟ سازه نگهبان
25 آیا ممکن است ساختمان بدون داشتن زیرزمین نیاز به نقشه سازه نگهبان داشته باشد؟ سازه نگهبان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان