رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
91 جزوه دوره بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی(دکتر افشین)- 04 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
92 جزوه دوره بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی(دکتر افشین)- 03 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
93 جزوه دوره بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی(دکتر افشین)- 02 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
94 جزوه دوره بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی(دکتر افشین)- 01 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
95 جزوه دوره روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها(دکتر شقاقی)- 03 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
96 جزوه دوره روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها(دکتر شقاقی)- 02 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
97 جزوه دوره روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها(دکتر شقاقی)- 01 جزوات آموزشی ارتقاء پایه 2به1 رشته عمران- صلاحیت نظارت
98 فایل سخنرانی دکتر مسعود حسین زاده اصل در سمینار مبحث نهم مقررات ملی ساختمان جزوات آموزشی ضوابط طراحی در ویرایش پنجم مبحث نهم
99 جزوه دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دکتر رسولی جزوات آموزشی مربوط به صدور و تمدید صلاحیت اجرا(عمران و معماری)- 8 ساعته
100 فایل سخنرانی دکتر مسعود فرزام در سمینار مبحث نهم مقررات ملی ساختمان جزوات آموزشی ضوابط طراحی دیوارها در ویرایش پنجم مبحث نهم
101 جزوه دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دکتر حبشی زاده جزوات آموزشی مربوط به صدور، تمدید و ارتقا پایه صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری
102 جزوه دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت و ایمنی HSE - دکتر حبشی زاده جزوات آموزشی ارتقاء پایه 3به2 عمران معماری (اجـرا)
103 جزوه دوره مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دکتر حبشی زاده جزوات آموزشی مربوط به صدور و تمدید صلاحیت اجرا(عمران و معماری)
104 جزوه دوره ساختمان های مقاوم بتنی(دکتر شقاقی) جزوات آموزشی دوره ارتقا پایه 3 به 2 محاسبات عمران
105 سرفصل دروس دوره های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مهندسی زمان بندی ،سرفصل دروس سرفصل دروس دوره های صدور ، تمدید و ارتقا پایه مهندسی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان