رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400 تعرفه خدمات مهندسی, سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی, کنترل و بازرسی گاز دریافت فایل
2 حق الزحمه نظارت بر اجرای لوله کشی گاز اماکن مسکونی و تجاری مصوب شهریور ماه سال 1399 تعرفه خدمات مهندسی, سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی, کنترل و بازرسی گاز دریافت فایل
3 حق الزحمه لوله کشی گاز داخلی مصارف عمده و صنعتی مصوب شهریور ماه سال 1399 تعرفه خدمات مهندسی, سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی, کنترل و بازرسی گاز دریافت فایل
4 صورتجلسه تحویل لوله کشی گاز کنترل و بازرسی گاز دریافت فایل
5 چک لیست نظارت بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار 1/4psi (خانگی/ تجاری ) کنترل و بازرسی گاز دریافت فایل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان