رفتن به محتوای اصلی

در خصوص صدور پروانه برای قبولین آزمون مهر 98 بایستی نتایج(کارنامه) از طریق اداره راه و شهرسازی برای سازمان ارسال گردد و سپس اقدام نمایید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان