رفتن به محتوای اصلی

هر شخص حقیقی عضو سازمان که دارای پروانه معتبر بوده و فارغ التحصیل رشته ژئوتکنیک است، میتواند درخواست همکاری در واحد کنترل سازمان را ارائه نماید و موضوع مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت کنترل کنندگان ژئوتکنیک در کمیسیون تخصصی ژئوتکنیک قابل بحث و بررسی خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان