رفتن به محتوای اصلی

بله. برای خدمات مربوط به پرونده اصلاحیه باید توافق جدید صورت گرفته و در صورت عدم توافق یا عدم صلاحیه آزمایشگاه، کارفرما میتواند با اخذ انصراف از آزمایشگاه قبلی، شرکت آزمایشگاهی دیگری معرفی نماید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان