رفتن به محتوای اصلی

پس از صدور پروانه ساختمانی و با اطلاع رسانی کارفرمای محترم قبل از اجرای اسکلت بتنی ویا فولادی، بر اساس دستورالعمل، نمونه برداری و کنترل جوش صورت گرفته و گزارش مربوطه مطابق فرمت مصوب سازمان نظام مهندسی، به کارفرما یا نماینده قانونی وی تحویل داده خواهد شد. این گزارش باید پس از امضا توسط مجری محترم باید به تایید ناظر محترم سازه رسیده و در سامانه تندیس بهمراه گزارش های مرحله ای و صورتجلسات مقتضی قرار داده شود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان