رفتن به محتوای اصلی

ناظر سازه موظف است گزارش های آزمایش بتن که توسط مجری (در صورت عدم وجود مجری توسط کارفرما) پروژه که پس از امضا به ایشان ارائه میگردد را بررسی نموده و در خصوص کفایت مقاومت بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اظهار نظر نماید.
 

مطالب مرتبط

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان